Voorwaarden

EroPlaneet.nl is een gratis sexadvertentie website en geeft kopers en verkopers de mogelijkheid om producten en/of diensten te verkopen. Het gebruik van EroPlaneet.nl is gratis voor iedereen en in elke rubriek.

Ook bedrijven mogen gratis adverteren op EroPlaneet.nl!

Als gebruiker van EroPlaneet.nl bent u verplicht zich te houden aan de wet. Het is niet toegestaan sex advertenties te plaatsen met hierin illegale goederen of diensten. Als gebruiker van EroPlaneet.nl gaat u ermee akkoord EroPlaneet.nl niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan.

Aangezien het materiaal op EroPlaneet.nl afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden.

Wordt er misbruik gemaakt van EroPlaneet.nl door een adverteerder?

Stuur ons dan een email: info@EroPlaneet.nl